Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Mičiná - Evanjelická zvonica
Lokalita
obec Horná Mičiná, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická murovaná zvonica zo začiatku 19. storočia. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom. Fasády sú hladké, členené podstrešnou rímsou a polkruhom zakončenými oknami. [1] Zvonica má strechu v tvare ihlanu so štíhlou cibuľou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí neďaleko evanjelického kostola.
Fotogaléria
Horná Mičiná - Evanjelická zvonica a vstup do kostola foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Evanjelická zvonica a kostol foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Evanjelická zvonica  a kostol foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Evanjelická zvonica a kostol foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Evanjelická zvonica foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Evanjelická zvonica foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Evanjelická zvonica foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Evanjelická zvonica foto © Jana Lacková 11/2018Horná Mičiná - Evanjelická zvonica foto © Jana Lacková 11/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 422.
Bibliografia
www.hornamicina.eu
GPS
48.696292, 19.215734
48°41'46.7"N 19°12'56.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk