Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Poruba - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horná Poruba, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1830. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Fasáda má stredný rizalit. [1]
 

Priestory sú zaklenuté pruskou klenbou, zbiehajúcou do nástenných pilierov so združenými pilastrami. Výmaľba interiéru je od E. Massányiho z rokov 1958 – 1959. Vnútorné zariadenie je z konca 19. a začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol renovovaný v rokoch 1958 – 1959. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Horná Poruba - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Horná Poruba - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Vladimír Šušoliak 10/2013
Poznámky
[1 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 422.
GPS
48.945486, 18.302928
48.945486, 18.302928www.pamiatkynaslovensku.sk