Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Potôň - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Horná Potôň, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1816 zo školskej budovy. Sieňová stavba s rovným stropom. Fasády sú členené lizénovým rámom. Predstavaná veža je krytá ihlancom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 422.
Bibliografia
www.hornapoton.sk
GPS
48.039575, 17.499686
48°02'22.5"N 17°29'58.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk