Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Seč - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Horná Seč, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol neskorobarokový kostol postavený v roku 1789 ako tolerančný. Upravovaný a doplnený vežou bol v roku 1891. [1] Úprava v roku 1891 prebiehala tak, že stavba pôvodného kostola bola obstavaná múrmi nového kostola, ktorý sa staval už s vežou. Po jeho dokončení bola stará stavba rozobraná. [2] Kostol je sieňový typ sakrálnej stavby zaklenutý piatimi poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi. Na západnej a východnej strane interiéru sú novšie protestantské empory na kovových stĺpoch. Na východnej fasáde je predstavaná predsieň, na západnej predstavaná štíhla veža s portikom a zastrešná ihlancom. [3]
 

Stôl a kazateľnica sú drevené z roku 1891. Organ pochádza z 19. storočia. Zvony sú z roku 1925. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 423.
[2] www.horna-sec.sk (13.5.2017)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 423.
Bibliografia
www.horna-sec.sk
GPS
48.194354, 18.543133
48°11'39.7"N 18°32'35.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk