Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Streda - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Horná Streda, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový stĺp z 18. storočia. Na vysokom stĺpe so štylizovanou hlavicou je skupina najsvätejšej Trojice.
Bibliografia
www.hornastreda.skwww.pamiatkynaslovensku.sk