Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Strehová - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Horná Strehová, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1776. Prestavaný bol v polovici 19. storočia, vtedy dostal aj vstavanú vežu a neogoticky upravili fasády. Pozdĺžny segmentovo uzavretý priestor má drevený strop s maľovaným rámovaním a rokokovými úponkami. [1] Veža je zakončená ihlancom a členená oblúčkovým vlysom.
 

Oltár s dvojstĺpovou architektúrou a bočnými ornamentálnymi ušami je oživený okrídlenými hlavami putti a dvoma biblickými postavami v nadstavci. Oltár pochádza z čias stavby kostola, ale jeho obraz je novší, z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Horná Strehová - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2023Horná Strehová - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2023Horná Strehová - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 423.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 423.
GPS
48.279458, 19.427462
48°16'46.0"N 19°25'38.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk