Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Súča - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horná Súča, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne jednoloďový barokový kostol postavený v roku 1771. Rozšírený prístavbou bočných lodí a prefasádovaný bol v roku 1923. Vznikol trojloďový sakrálny priestor. Na osi hlavnej fasády je predstavaná veža s kamenným vstupným portálom, v jeho klenáku sa nachádza datovanie 1771, vzťahujúce sa na vznik kostola. [1] Veža je zakončená trojhrannými štítmi, na ktoré dosadá ihlancová strecha. Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1923. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza, že zo starého kostola zostali – bočný oltár Panny Márie, klasicistický z prvej polovice 19. storočia, pilastrový s tympanónom a sochou Madony, kamenná krstiteľnica kalichového tvaru, baroková z roku 1720, lampa na večné svetlo, neskorobaroková z roku 1786, štyri rokokové svietniky z druhej polovice 18. storočia, kamenné ranobarokové zábradlie presbytéria s ornamentmi, prenesené z nezisteného miesta, z čias okolo roku 1700. [2]
 

V roku 1771 postavením kostola vznikla i nová farnosť a Horná Súča sa oddelila od Dolnej Súče. O stavbu farského kostola sa postaral gróf Ján Illésházy. Na hlavnom oltári je v strede socha patróna kostola sv. Jána Nepomuckého, po bokoch je sv. František Xaverský a sv. Alojz Gonzaga. V ľavej bočnej lodi sa nachádza oltár Božského Srdca Ježišovho, v pravej oltár Panny Márie. Na chóre sa nachádza dvojmanuálový organ postavený roku 1943 firmou Važanský z Nitry. Vo veži kostola sa nachádzajú štyri zvony. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2010 dostal kostol vymaľovaním exteriéru nový vzhľad. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 423.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 423.
[3 - 4] www.hornasuca.fara.sk (13.5.2017)
Bibliografia
www.hornasuca.sk
GPS
48.973278, 17.976780
48°58'23.8"N 17°58'36.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk