Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Trnávka (Prestavlky) - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Lokalita
obec Prestavlky, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka pochádzala z konca 19. storočia. Prestavali ju v roku 1930. Išlo o jednolodie s polygonálnym uzáverom presbytéria, ktoré malo valenú klenu. Loď mala rovný strop. Veža bola predstavaná. Zvon pochádzal z roku 1703. [1]
 

Dnes na mieste kaplnky stojí Kostol sv. Cyrila a Metoda. Už v roku 1967 si občania chceli na mieste kaplnky postaviť kostol. No táto myšlienka bola zo stola zmietnutá v roku 1978 a celých 24 rokov driemala v mysliach ľudí. Svetlo sveta uzrela v roku 1992 a po prípravných prácach sa v roku 1995 začalo s výstavbou. Kostol sv. Cyrila a Metoda bol vysvätený 5. júla 1998. [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 424.
[2] www.prestavlky.sk/farsky-urad.html (7.4.2021)
Bibliografia
www.prestavlky.sk
GPS
48.578241, 18.757051
48°34'41.7"N 18°45'25.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk