Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Ves - kaštieľ
Lokalita
obec Horná Ves, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Goticko-renesančný kaštieľ, ktorý bol situovaný na prudkom svahu na okraji obce. Kaštieľ bol postavený začiatkom 15. storočia ako fortalitium, čiže malé opevnené castellum. Koncom 16. storočia ho obnovili. V 17. storočí slúžil ako sídlo stoličnej kongregácie Tekovskej župy. Interiérové úpravy a zariadenie kaplnky vo veži boli z čias okolo roku 1749. Menšie opravy sa uskutočnili v 19. storočí. Od konca 19. storočia bol zanedbaný a v druhej svetovej vojne ťažko poškodený a vystavený postupnej krutej devastácii. [1]
 

Bola to trojpodlažná jednotraktová budova na nepravidelnom pôdoryse, na južnej strane s polygonálnym výstupkom, na východnej strane stála pomerne vysoká veža so štvorcovým pôdorysom, situovaná do strednej osi budovy. Naľavo od veže bol menší plochý rizalit, zakončujúci východnú fasádu. V južnom krídle bola čierna kuchyňa a nad ňou sieň s krbom. V priestore veže, zaklenutej krížovou hrebienkovou klenbou, bola kaplnka. Miestnosti druhého podlažia boli zaklenuté, okrem veľkej miestnosti na východnej strane, ktorá mala neskorogotický trámový strop s prievlakom. Klenby boli valené s lunetami alebo krížové s hrebienkami a pochádzali z čias okolo roku 1600. Miestnosti na treťom podlaží boli zakryté dreveným trámovým stropom. V ústrednej sieni na treťom podlaží bol renesančný krb z farebných kachličiek zo 17. storočia. Do západného jednotraktového krídla boli sústredené reprezentačné miestnosti, v súdnej sieni bol kamenný renesančný krb so starostlivo vypracovaným reliéfnym dekorom s rozvilinami, detskými hlavičkami a alegorickou postavou v ponímaní prác z čias medzi rokmi 1490 – 1510. Na dverách boli veľmi staré trámové zárubne, na prvom podlaží so zachovanými drevenými kladkami, ktoré slúžili v prípade nebezpečenstva na vytiahnutie podestovej dosky. V bývalej kaplnke sa nachádzal zvyšok rokokového oltára s dvoma plastikami anjelov z roku 1749. [2]
 

Bol to veľmi zaujímavý objekt a jeho zánik znamená pre Slovensko veľkú stratu. Zaniklo množstvo hodnotných pamiatok a táto je jedna z nich.

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 424 - 425.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 425.
Bibliografia
www.hornaves.sk
GPS
48.676165, 18.910317
48°40'34.2"N 18°54'37.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk