Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Ves - Kostol sv. Pavla apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horná Ves, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1837. Opravený bol v druhej polovici 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia. Jednolodie s prevýšenou štvorcovou loďou, rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere so zdvojenými pilastrami. [1]
 

Hlavný oltár má obraz Obrátenia sv. Pavla apoštola z roku 1938 od R. Beneša. Z pôvodného zariadenia zostal iba obraz Madony z roku 1837. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce. Za kostolom sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 425.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 425.
Bibliografia
www.hornaves.sk
GPS
48.608235, 18.488852
48°36'29.6"N 18°29'19.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk