Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Ždaňa - Kostol sv. Šimona a Júdu
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený koncom 16. storočia. Rozšírený vežou bol v roku 1720. Opravili ho v 20. storočí. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý nízkou valenou klenbou s hlbokými lunetami. Okenné otvory presbytéria pri oprave zväčšili. Pôvodné okenné otvory s ostrolukým zakončením sa zachovali na južnej stene lode. Fasády sú hladké. Hranolová veža zastrešená ihlanom bola značne pozmenená stavebnými úpravami. Vo veži je zvon s datovaním 1659 (opravený v roku 1924), menší zvon (umieračik) s datovaním 1720 a nápisom, najväčší je z roku 1923, uliaty v Trnave, namiesto najstaršieho zvona zrekvirovaného v roku 1916. [1]
 

Vnútorné zariadenie je v historizujúcom slohu. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza kalich s medailónmi, je to romanticko-historizujúca práca z 19. storočia. [2]
 

Kostol sv. Šimona a Júdu bol postavený zemepánom Andrejom Dóczym, ktorý bol tekovským županom a významným veliteľom v Satmáre a v Košiciach. [3]
 

Názov Hornej Ždane pochádza zo slova „ždať“ v zmysle „čakať“ pri brode cez Hron, pravdepodobne na mieste pred vtokom Prochotského potoka do Hrona. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 425.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 425.
[3 - 4] www.hornazdana.sk/historia-obce.html (18.3.2018)
Bibliografia
www.hornazdana.sk
GPS
48.568653, 18.749866
48°34'07.2"N 18°44'59.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk