Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horná Ždaňa - vodný mlyn
Lokalita
obec Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Jednopodlažná viacpriestorová stavba na pôdoryse obdĺžnika zo začiatku 20. storočia. Vodný mlyn opravili v 40. rokoch 20. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (18.3.2018)
Bibliografia
www.hornazdana.skwww.pamiatkynaslovensku.sk