Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horňany - Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horňany, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Empírový kostol zo začiatku 19. storočia. Jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou na severozápadnej strane a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktorá dosadá na vtiahnuté piliere s pilastrami. Priečelie so štítom je členené pilastrami. Veža je krytá zvonovitou strechou. [1]
 

Hlavný oltár Immaculaty je pseudorománsky zo začiatku 20. storočia. [2]
 

Väčšina zdrojov datuje postavenie kostola do obdobia začiatku 19. storočia. Miestna farnosť Bobot-Horňany však datuje postavenie kostola do roku 1920. Objavuje sa aj zdroj, ktorý udáva vznik rímskokatolíckeho kostola už v roku 1742. Tento dátum je však nepravdepodobný. Kostol dal postaviť gróf Harcourt s manželkou grófkou Iphigenia D´ Harcourt, ktorí boli vlastníkmi viacerých majetkov v obci aj na okolí. V panstve prebrali moc v roku 1895. Z tohto dôvodu sa ako najpravdepodobnejší dátum javí rok 1920, ktorý zastáva miestna farnosť Bobot-Horňany. V deň mena Panny Márie (12.9.) sa v obci každý rok konajú hody. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zmeny a úpravy kostola [4]
 

• 1985 - 1988 - vybudovaná nová strecha,
 

• 1994 – drevený obklad stien v interiéry,
 

• 1998 – zrekonštruovaný interiér kostola (nové lavice, čalúnenie, cirkevná rada Bobot-Horňany zakúpila nový koberec), obnova oltára a príslušenstva – pozlátenie, plynofikácia,
 

• 2002 – k 650. výročiu obce bol vysvätený nový zvon, ktorý zakúpil jeden z miestnych občanov Pavol Belák,
 

• 2004 – elektrický systém zvonenia zvonov na veži,
 

• 2006 – boli na vežu kostola z troch strán zabudované vežové hodiny s elektronickým systémom riadenia. Trojstranné hodiny každú pól hodinu a celú hodinu oznamujú čas. Ciferníky hodín sú na troch stranách veže okrem strany východnej.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 426.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 426.
[3 - 4] www.hornany.sk (7.2.2017)
Bibliografia
www.hornany.sk
GPS
48.779007, 18.197769
48°46'44.4"N 18°11'52.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk