Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Chlebany - prícestná socha sv. Floriána
Lokalita
obec Horné Chlebany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kamenná socha z roku 1773. Na podstavci balustrádového tvaru je plastika svätca v masívnom ľudovom stvárnení.www.pamiatkynaslovensku.sk