Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Hámre - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Hámre, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený na staršom základe v roku 1671. Veža bola postavená v roku 1715. Kostol prestavali v roku 1734. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnym oltárnym uzáverom, obdĺžnikovou sakristiou, pristavanou bočnou kaplnkou a predstavanou vežou. Loď a sakristia majú valené klenby. Fasáda je baroková s pilastrovým členením, širokou podstrešnou rímsou a baňou na veži. [1]
 

Vnútorné zariadenie je neorománske. Kamenná krstiteľnica je neskororenesančná z druhej polovice 17. storočia. Drevená polychrómovaná ľudová socha Piety je datovaná rokom 1840. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 426.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 426.
Bibliografia
www.hornehamre.sk
GPS
48.496104, 18.672525
48°29'46.0"N 18°40'21.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk