Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Kočkovce (Púchov) - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Púchov, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1771. Obnovený bol v roku 1930. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, vytvárajúcou rizalit priečelia. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú do združených pilastrov nástenných pilierov. Fasáda s polkruhovo zakončenými oknami, na ktorých sú pôvodné barokové mreže, je hladká. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Hlavný oltár je neskorobarokový s obrazom Všetkých svätých od M. Hanika z Trenčína z roku 1790 a rokokovou predstavanou menzou s cherubínmi. Bočné oltáre Panny Márie a Božského srdca sú klasicistické s novšími ústrednými plastikami. Kazateľnica je klasicistická s tumbovito podkasaným parapetom. Krstiteľnica skrinkového tvaru je klasicistická, zdobená rozetami. Klasicistická spovednica pochádza z konca 18. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza klasicistickú lampu na večné svetlo z konca 18. storočia a rokokové svietniky z druhej polovice 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 580.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 580.
Bibliografia
www.puchov.sk
GPS
49.114003, 18.325066
49°06'50.4"N 18°19'30.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk