Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Motešice (Motešice) - kúria
Lokalita
obec Motešice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kúria postavená na začiatku 18. storočia. Prestavaná na zájazdný hostinec bola v 19. storočí. [1] Upravovali ju v druhej polovici 20. storočia. [2] Budova na obdĺžnikovom pôdoryse má trojosové priečelie, na dvorovej fasáde je priebežná arkádová chodba, zaklenutá pruskými klenbami. V miestnostiach sú valené a korýtkové klenby. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie nie je dobrý.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce. Machnáčska ulica 88.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 343.
[2] www.pamiatky.sk (19.10.2019)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 343.
Bibliografia
www.motesice.sk
GPS
48.830515, 18.184381
48°49'49.9"N 18°11'03.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk