Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Mýto - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Mýto, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1740. [1] Podľa iného zdroja vznikol až v roku 1775 a bol postavený na mieste starého kostola, ktorý existoval už v 14. storočia. [2] Začiatkom 19. storočia ho klasicisticky upravili a prefasádovali. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je kryté polkupolou. Loď má rovný strop. Veža tvoriaca na hlavnom priečelí mierne vystupujúci rizalit je krytá ihlancom. [3] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

V interiéri sa nachádza hlavný oltár s kamennou plastikou sv. Jána Nepomuckého z roku 1746. Ostatné vnútorné zariadenie je z konca 19. a zo začiatku 20. storočia. Zvony sú neskorobarokové z roku 1747. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
V rokoch 1960 – 1990 bolo Horné Mýto zlúčené s Trhovou Hradskou do obce s názvom Trhové Mýto.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 308.
[2] http://hornemyto.sk/historia-obce/ (12.9.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 308.
Bibliografia
www.hornemyto.sk
GPS
48.011210, 17.754787
48°00'40.4"N 17°45'17.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk