Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Naštice - Kaplnka Lurdskej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Naštice, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v druhej polovici 19. storočia v pseudorománskom a pseudogotickom slohu. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Loď je zaklenutá pruskou klenbou. [1] Fasády sú členené lomenými oknami a pseudorománskym oblúčikovým vlysom. Portál má polstĺpy a trojuholníkový štít. Veža je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Vnútorné zariadenie je pseudorománske z čias stavby kaplnky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 428.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 428.
GPS
48.734780, 18.295893
48°44'05.2"N 18°17'45.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk