Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Obdokovce - Kostol (Kaplnka) Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Lokalita
obec Horné Obdokovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1732. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Na západnej strane je drevený chór na vyrezávaných pilieroch. Fasády sú členené pilastrami s rímsovými hlavicami. V priečelí je kamenný ušnicový portál s rozoklaným štítom s erbom v nadpraží. Nad portálom v nike sa nachádza socha sv. Šebastiána. Priečelie zakončuje murovaný štít, ktorý má vo vrchole drevenú vežičku zakončenú ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár sv. Františka je barokový z čias stavby kostola (kaplnky). V strede oltára stĺpovej a pilastrovej architektúry je umiestnený obraz sv. Františka. [2]
 

V kostole v Horných Obdokovciach zasvätenom Panne Márii Karmelskej sa nachádza kamenný epitaf obdĺžnikového tvaru, delený krížom v strede s erbom Beréniovcov. Označuje miesto posledného odpočinku Mikuláša Beréniho (1777 - 1855). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 429.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 429.
[3] www.hobdokovce.sk/kaplnka-clanok/mid/344625/.html (28.2.2019)
Bibliografia
www.hobdokovce.sk
GPS
48.494609, 18.044214
48°29'40.6"N 18°02'39.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk