Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Orešany - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Orešany, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka sa spomína vo vizitácii z roku 1782. Nemala žiadnu fundáciu. Dnešnú sochu Panny Márie do kaplnky zhotovil v polovici minulého storočia trstínsky kamenár Ott. [1] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 píše, že ide o barokovú kaplnku z prvej polovici 18. storočia. [2]
 

Kaplnka je menší sakrálny objekt s polkruhovým oltárnym uzáverom. Fasády sú hladké. Vstup do kaplnky je polkruhovo zakončený. Objekt má trojhranný murovaný štít.

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kaplnka stojí v háji pri ceste do Lošonca. [3]
Poznámky
[1] https://www.horneoresany.sk/kaplnka-sv.-vendelina (1.9.2023)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 430.
[3] https://www.horneoresany.sk/kaplnka-sv.-vendelina (1.9.2023)
GPS
48.476036, 17.421900
48°28'33.7"N 17°25'18.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk