Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Orešany - Kaplnka sv. Rócha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Orešany, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka sa spomína vo vizitácii z roku 1761. Dal ju postaviť za obcou pri ceste do Dolných Orešian roľník Juraj Plechlo. Starali sa o ňu jeho dedičia. V polovici 19. storočia patrila kaplnke lúka, ktorú užívala vdova po Jurajovy Oscitym a z toho titulu sa starala o kaplnku. [1] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 píše, že ide o barokovú kaplnku z prvej polovici 18. storočia. [2]
 

Kaplnka je menší sakrálny objekt s rovným oltárnym uzáverom. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Vstup do kaplnky je polkruhovo zakončený.

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
 

Kaplnka bola opravená začiatkom 80. rokov 20. storočia. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] https://www.horneoresany.sk/kaplnka-sv.-vendelina (1.9.2023)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 430.
[3] https://www.horneoresany.sk/kaplnka-sv.-vendelina (1.9.2023)
GPS
48.457531, 17.429489
48°27'27.1"N 17°25'46.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk