Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Otrokovce
Lokalita
obec Horné Otrokovce, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z polovice 18. storočia. V 19. storočí bol prestavaný a v 20. storočí opravovaný. Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková budova s nízkou valbovou strechou. Dvanásťosové priečelie má stredný rizalit s polkruhovým vstupným portálom, členeným pilastrami a tympanónom. Na prvom podlaží priečelia a v nárožiach je priebežná rustika. Trinásťosová nádvorná fasáda má uprostred trojosový rizalit, predstavaný portikus na šiestich stĺpoch, zakončený zalamovaným štítom s oválnym termálnym okienkom. V miestnostiach prvého podlažia sú korýtkové, valené a pruské klenby, na druhom podlaží sú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Horné Otrokovce – kaštieľ (č. ÚZPF 860/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2005. Autori: Ing. arch. A. Németh, Mgr. M. Havlík. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý. Ochranné pásmo pamiatky je zachované. Okolo kaštieľa je park.
Prístup
Stojí na severozápadnom okraji obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Horné Otrokovce foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Horné Otrokovce foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Horné Otrokovce foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Horné Otrokovce foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Horné Otrokovce foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Horné Otrokovce foto © Milan Nemec 1/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 430.
[2] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
GPS
48.492251, 17.875388
48°0 29' 32.10", 17°0 52' 31.40"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk