Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Otrokovce - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Otrokovce, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený v roku 1882. Jednoloďová stavba s polkruhovým presbytériom, zaklenutým konchou, s pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Loď je zaklenutá pruskou klenbou. Fasády sú členené lizénami. Priečelie so štítom má na strednú os situovanú vežu. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza barokové kalichy z roku 1720 a 1791, klasicistický pacifikál z roku 1810 a barokovú monštranciu z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Horné Otrokovce - Kostol sv. Imricha foto © Jiří Fiedler 7/1972Horné Otrokovce - Kostol sv. Imricha foto © Ľuboš Repta 9/2018Horné Otrokovce - Kostol sv. Imricha foto © Ľuboš Repta 9/2018Horné Otrokovce - Kostol sv. Imricha foto © Ľuboš Repta 9/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 430.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 430.
GPS
48.491832, 17.875324
48°29'30.6"N 17°52'31.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk