Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Otrokovce - Pohrebná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Pohrebná kaplnka Vranovičovcov
Lokalita
obec Horné Obdokovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická pohrebná kaplnka rodiny Vranovičovcov postavená v roku 1834. Menší objekt obdĺžnikového pôdorysu s rovným uzáverom a drevenou vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovým pásom. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a segmentovo zakončenými oknami. [1] Veža má cibuľovitú strechu. Priečelie je členené pilastrami a vo vrchol má štít. Nad vstupom je nápisová tabuľa s erbom. Vedľa vstupu sú dve niky a v nich kamenné vázy.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v roku 1994. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Horné Otrokovce - Pohrebná kaplnka foto © Ľuboš Repta 9/2018Horné Otrokovce - Pohrebná kaplnka foto © Ľuboš Repta 9/2018Horné Otrokovce - Pohrebná kaplnka foto © Ľuboš Repta 9/2018Horné Otrokovce - Pohrebná kaplnka foto © Ľuboš Repta 9/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 430.
[2] www.pamiatky.sk (10.12.2021)
GPS
48.489657, 17.876664
48°29'22.8"N 17°52'36.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk