Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Ozorovce (Bánovce nad Bebravou) - Evanjelický kostol
Lokalita
obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol s neskoršími úpravami postavený v rokoch 1724 – 1725. Bol to typ sieňového sakrálneho objektu s drevenými emporami na východnej a západnej strane. Fasády boli členené pilastrami, priečelie zakončené štítom. [1] Nad hlavným vchodom sa nachádzal trojuholníkový tympanón, nad ktorým bolo pravouhlé okno. Ďalšie podobné okno bolo v štíte. Po bokoch boli dve slepé niky. Výšku lode oddeľovala od štítu a strechy bohato profilovaná kordónová rímsa. Vzhľad priečelia bol v roku 1973 pozmenený prístavbou veže. [2] Objekt bol značne zmodernizovaný.
 

Oltár tvorí pilastrová architektúra s tympanónom, uprostred je obraz Krista na Olivovej hore z roku 1929 od Bohuslava Hanáka z Bánoviec. Neskorobaroková kazateľnica z 18. storočia s polygonálnym parapetom má vo výplniach obrazy štyroch evanjelistov. Na parapete schodiska sa nachádzajú anjeli s erbom zemepána. Výška kazateľnice je 185 cm, priemer rečniska 133 cm. Zábradlie je 144 cm vysoké. Umiestnená je na západnej stene lode. Parapet empory z 18. storočia má šesťhranné výplne s maľbou anjelov hrajúcich na hudobných nástrojoch. [3]
 

Viacero súčastí interiéru pripomína, že pôvodne išlo o patronátny kostol Ottlíkovcov. V predsieni chrámu sa nachádza funebrálny erb Alexandra Ottlíka z roku 1753 maľovaný temperou na plátne, s nápisom „Spest.Par.: Prosus Dnus Alexander Ottlik de Felso Ozor et Kochanocz Gertor: duor Costitum Tabulae Judiciarae Primarius Assor. Aetatis Sve Annos 67 Obiit Dei 28. jarii A. 1753". Visí tu tiež nápisový štít Juraja Ottlíka z roku 1725 s latinským textom, ktorého voľný preklad znie: „Na tomto mieste v Kristu Pánu odpočívajú a v rodinnej hrobke sa na prach rozpadávajú telesné pozostatky vášho hrdinu nehynúcej pamiatky, Juraja Ottlíka, ktorý vám vydobyl tento chrám boží, Horno Ozorovský, na vykonávanie verejných služieb Božích a odovzdal ho s napomenutím nám, nevhodným potomkom: Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa ho boja a ochraňuje ich, žalm XXXIII, 8. Roku pána 1725. Odpočívaj v pokoji". [4]
 

V kostole visia i erby ďalších členov rodu a spriatelených či spríbuznených rodov. Ottlíkovci mali v kostole svoje patronátne lavice. Dve boli určené pre pánov a jedna pre dámy. Pochádzajú z poslednej tretiny 18. storočia. Vyrobené sú z dreva a maľované biblickými námetmi v ováloch. K mobiliáru kostola patrí strieborný pozlátený kalich z druhej polovice 16. storočia, vysoký 19 cm. Ďalší kalich takisto zhotovený z pozláteného striebra a vysoký 19,5 cm venovala Terézia Orodyjová v roku 1830. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Ide však už o iný objekt, ako pôvodný barokový. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Horné Ozorovce sú od roku 1976 mestskou časťou Bánoviec nad Bebravou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 430.
[2 - 5] www.banovce.sk (18.3.2018)
Bibliografia
www.banovce.sk
GPS
48.737742, 18.235615
48°44'15.9"N 18°14'08.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk