Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Ozorovce (Bánovce nad Bebravou) - zvonica
Lokalita
obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
Prístup
Horné Ozorovce sú od roku 1976 mestskou časťou Bánoviec nad Bebravou.
Bibliografia
www.banovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk