Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Plachtince - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Horné Plachtince, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1859. Jednolodie s polkruhovým uzáverom svätyne, kryté rovným stropom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

Kostol vznikol za pôsobenia evanjelického farára Samuela Godru (1807 – 1873), národného buditeľa, literáta a básnika. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 431.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 431.
[3] www.okresvk.wordpress.com (4.6.2016)
GPS
48.23704, 19.28282www.pamiatkynaslovensku.sk