Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Plachtince - pamiatková zóna
Lokalita
obec Horné Plachtince, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zástavba vo forme hromadnej dediny je tvorená murovanými kamennými, tehlovými alebo hlinenými trojpriestorovými roľníckymi domami a patrí k hontianskemu typu ľudovej architektúry stredoslovenskej nížinnej oblasti. V najzachovalejšej centrálnej časti okolo návsi vytvára zástavba náznak formy radovej potočnej dediny. Najstaršie domy pochádzajú z druhej polovice 19. storočia. Niektoré z nich stoja na kamenných podmurovkách vyrovnávajúcich svahovitý terén. Niekde sa tieto podmurovky využívali ako pivnice sprístupnené z čelnej strany domov segmentovo zaklenutým vstupom. Valbové strechy, ktoré boli pôvodne kryté slamou a orientované do ulice doskovými štítmi s vysokými podlomenicami, sú na strane ulice a dvora predsadené. Takto vytvorené podstenie podopierajú elegantné murované stĺpy alebo piliere, prípadne drevené stĺpy v priečelí prechádzajúce i na dlhšiu stranu domu vytvárajúc tak kryté podstenie – gánok. Štíty alebo dvojosové fasády niekde nesú datovanie s monogramom stavebníka v omietke. K dekoratívnym prvkom stavieb patril jednoduchý geometrický ornament zdobiaci odkvapové rímsy a rezbársky upravené výplne otvorov. Najmä čelné fasády členia hladké dekoratívne šambrány okolo okien. Murované, niekedy zrubové hospodárske stavby sú radené aditívne priamo za obytnú časť alebo sú k nej priradené do pôdorysného tvaru písmena L.V niektorých prípadoch dochádzalo k pozdĺžnemu deleniu parcely so zrkadlovo situovaným domom na nej. [1]
 

Zachované historické jadro tejto hontianskej obce bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu v roku 1997. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 78 - 79.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 79.
GPS
48.238601, 19.282503
48°014'19.0"N 19°016'57.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk