Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Príbelce (Príbelce) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Príbelce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z konca 13. storočia. Prestavali a opevnili ho v 17. storočí. Renovovaný bol v polovici 18. storočia a v 20. storočí. Má mohutnú vežu a renesančný obranný múr so vstupnými bránkami. Kostol je jednoloďový s podkovovitým oltárnym uzáverom. Presbytérium je zaklenuté konchou na priebežnej rímse. V lodi je drevený strop. Z priestoru pod chórom vedie do veže gotický portál. Veža je členená kordónovými rímsami a lizénovým rámom. [1] Zakončená je vysokým ihlancom.
 

Oltár s neskorobarokovou stĺpovou architektúrou a pripojenými rokajovými krídlami je datovaný rokom 1769. Pri oprave ho doplnili novým neorokokovým nadstavcom. Kazateľnica v ľudovom baroku je z čias okolo roku 1770 s novším neobarokovým baldachýnom. [2] Krstiteľnica je z polovice 18.storočia. Organ pochádza z roku 1899. [3] Zvon je z roku 1745. [4] Na služby Božie zvolávajú tri zvony na veži, ktoré sú stále ručne ťahané. Obec sa bude snažiť zachovať ručné ťahanie ako alternatívu pri plánovanej elektrifikácii zvonov aj naďalej. [5]
 

Podľa iného zdroja kostol pochádza z roku 1440. Postavili ho pravdepodobne husiti, ktorí sa zdržiavali na Čahovskej pustatine, asi 3 km na juh od obce, kde mali vojenský tábor. Toto miesto sa kedysi nazývalo Pustovníkov háj. Na veži sú podnes šikmé medzery, ktoré slúžili na streľbu na nepriateľa. Aj preto je kostol obohnaný obranným múrom. V areáli kostola sa nachádzajú hroby zosnulých, tu pôsobiacich farárov. [6]
 

V interiéri sa nad oltárnym obrazom znázorňujúcim svätú Trojicu nachádzajú výmenné obrazy, ktoré sa v priebehu cirkevného roka tematicky menia. K oltáru patrili aj sochy štyroch evanjelistov, ktoré boli bohužiaľ v roku 2002 odcudzené. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2008 bola po veternej smršti vymenená strešná krytina na veži kostola a v roku 2010 krytina na lodi kostola a vstupných „kaplnkách“. Organ prešiel generálnou opravou v roku 2012. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola veľmi je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí za obcou na miernej vyvýšenine.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 431.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 431.
[3] www.pribelce.ocu.sk (14.5.2017)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 431.
[5 - 8] www.pribelce.ocu.sk (14.5.2017)
GPS
48.199099, 19.250729
48°11'56.8"N 19°15'02.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk