Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Pršany - zvonica
Lokalita
obec Horné Pršany, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.horneprsany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk