Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Saliby - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Horné Saliby, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v rokoch 1856 - 1861 [1] na mieste bývalého tolerančného chrámu. Sieňový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a čiastočne predstavanou vežou. Interiér je krytý rovným stropom. Po stranách vnútorného priestoru je protestanské empory. Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami v šambránach a širokými pilastrami s rímsovou hlavicou. Do štítového priečelia je situovaná klasicisticky upravená veža. [2] Nad vchodom je trojhranný štít. Veža je krytá zvonovitou prilbou so stlačenou cibuľou. Strecha dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Klasicistický oltár je z roku 1859. Ide o typ oltárov s kazateľnicou, s obrazom Krista v Getsemanskej záhrade od bratislavského maliara Mihálya Aumayra z roku 1859. Krstiteľnica je neoklasicistická z roku 1878. Organ je neoklasicistický z druhej polovice 19. storočia. [3]
 

Na kamennej tabuli sú vyryté mená tých, ktorí milodarmi podporili stavbu kostola. [4]
 

Vo veži boli zavesené dva zvony. Staršie dva zvony boli zhabané v prvej svetovej vojne na vojenské účely, podobne ako jeden zvon v druhej svetovej vojne. [5]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
 

Vojnou poškodená veža bola opravená v roku 1948. Opravy boli vykonané v roku 1988. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1] Tolerančný chrám bol postavený v rokoch 1786 - 1790. Nemohol mať vežu, vchod nesmel byť z ulice, prvé roky nemal ani organ a zvonica bola postavená až v roku 1830. Postavenie nového kostola alebo výrazná prestavba viedla k pristavaniu veže. www.hornesaliby.sk/obec/kostoly/ (11.9.2023)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 432.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 432.
[4 - 6] www.hornesaliby.sk/obec/kostoly/ (11.9.2023)
Bibliografia
www.hornesaliby.sk
GPS
48.122650, 17.746235
48°07'21.5"N 17°44'46.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk