Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Štitáre - Pohrebná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Horné Štitáry, Čitáre
Lokalita
obec Horné Štitáre, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistická kaplnka postavená v roku 1839. Má obdĺžnikový pôdorys. Na vstupom priečelí je medzi dvojicou predstavaných stĺpov vstup do objektu. Vo vrchole priečelie sa nachádza štvorhranná vežička, ktorá bola nasadená neskoršie a je ukončená ihlancovou strieškou. [1]
 

Išlo o rodinnú hrobku. Postavil ju Viktor Zerdeheli. Interiér je vybavený oltárom pochádzajúcim asi z čias stavby kaplnky. [2]
 

V rokoch 1967 - 1970 bol ku kaplnky pristavaný Kostol Božského Srdca Ježišovho. Na hodovú slávnosť v roku 1971 bola naplánovaná posviacka, ktorá však bola ONV v Topoľčanoch zrušená. Bohoslužby sa v kostole konali, ale posviacka sa uskutočnila až neskôr, v roku 1979. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 433.
[2] www.rrato.eu/products/kaplnka-horne-stitare/ (7.4.2021)
[3] www.biskupstvo-nitra.sk/v-hornych-stitaroch-si-pripomenuli-vyrocie-vystavby-kostola-bozskeho-srdca/ (7.4.2021)
GPS
48.525404, 18.063746
48°31'31.5"N 18°03'49.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk