Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Strháre - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Horné Strháre, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1791. Rozšírený bol v rokoch 1862 – 1865 s prístavbou romantickej historizujúcej veže. Starý, v literatúre spomínaný renesančný oltár už neexistuje. Obraz na oltári Ježiš v Getsemanskej záhrade je od Ľ. Kubányho. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 433.
GPS
48.271641, 19.360995
48°16'17.9"N 19°21'39.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk