Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Strháre - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Strháre, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol z druhej polovice 18. storočia. Prestavaný bol v roku 1879. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vežou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z obdobia prestavby kostola. Zo starého zariadenia sa zachoval obraz Madony, neskorobarokový z prvej polovice 18. storočia, ktorý darovali kostolu v roku 1898. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 433.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 433.
GPS
48.268776, 19.364170
48°16'07.6"N 19°21'51.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk