Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Šútovce (Šútovce) - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šútovce, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1920. Menší sakrálny objekt s obdĺžnikovým pôdorysom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Fasády sú hladké. Veža je zakončená ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kaplnky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 266.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 266.
Bibliografia
www.sutovce.sk
GPS
48.801490, 18.536701
48°48'05.4"N 18°32'12.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk