Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Trhovište - Kostol sv. Bartolomeja
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Horné Vašardice
Lokalita
obec Horné Trhovište, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románsky kostol zo začiatku 13. storočia. V rokoch 1742 – 1744 bol rozšírený a zbarokizovaný. Z románskeho kostola sa zachovala polkruhová apsida, zaklenutá konchou. Triumfálny oblúk, pristavaná sakristia, predĺžená loď a predstavaná veža sú barokové. V osi apsidy je zamurované románske okrúhle okienko. Fasády lode členia pilastre s rímsovými hlavicami. Veža je situovaná do štítového priečelia a krytá barokovou baňou s laternou. Interiér je zariadený nanovo. Krstiteľnica je kamenná klasicistická. Svätenička je kamenná klasicistická, okrúhleho tvaru s dekorom okvetných lístkov. Kalich je neskorobarokový z konca 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Horné Trhovište - Kostol sv. Bartolomeja foto © Jiří Fiedler 7/1972Horné Trhovište - Kostol sv. Bartolomeja foto © Ľuboš Repta 9/2018Horné Trhovište - Kostol sv. Bartolomeja foto © Ľuboš Repta 9/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 433.
GPS
48.467160, 17.870601
48°28'01.8"N 17°52'14.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk