Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Vestenice, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorogotický kostol postavený okolo roku 1500. Upravený bol v roku 1564 a prestavaný v druhej polovici 17. storočia. Okolo roku 1778 ho rozšírili prístavbou kaplnky a zbarokizovali. Kostol opravili v roku 1801 a 1914. Je to pôvodne pozdĺžne gotické jednolodie s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou a s predstavanou vežou. Sakristia má valenú klenbu. Z gotického kostola sa okrem obvodových múrov zachovala aj sieťová rebrová klenba presbytéria zo začiatku 16. storočia. Pri renesančnej prestavbe loď asymetricky rozšírili a zaklenuli krížovou štukovou klenbou, ktorá dosadá na vtiahnuté piliere. Medzi piliermi sa popri troch stranách lode tiahne murovaná protestantská empora, vybudovaná spolu s klenbou. Barokový kaplnka pristavaná v roku 1778 medzi loďou a vežou má podobu veľkej nárožnej niky. Fasády sú hladké. [1] Veža je zakončená barokovou cibuľovitou strechou.
 

Hlavný oltár je neskorobarokový, so stĺpovou architektúrou a ústredným reliéfom sv. Petra a Pavla z 60. rokov 18. storočia, na oboch stranách rozšírený na spôsob ambitových oltárov, pričom bočná iluzívna drapéria kedysi spájala postranné niky s oltárom. V nikách sú sochy sv. Štefana a Ladislava. Súpis pamiatok z roku 1967 spomína pravý bočný rokokový oltár Panny Márie z roku 1761, uprostred s reliéfom sv. Trojice. Rokoková kazateľnica je na prehýbanom parapete členená volútovými pilastrami, na ktorých sedia anjeli. V poliach medzi pilastrami a na zadnej strane sú rokokové kartuše s reliéfmi. Na baldachýne sú plastiky sediacich anjelov a sv. Michala archanjela. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza šesť rokokových svietnikov s plastikami kostlivcov, symbolizujúcich pominuteľnosť života, z čias okolo roku 1760. [3]
 

Vďaka centrálnej polohe v rámci Vestenickej doliny bol farským kostolom obcí Horné Vestenice, Nitrianske Sučany, Račice, Dvorníky nad Nitricou a Dolné Vestenice. Dnes je farským kostolom obcí Horné Vestenice, Nitrica a Dolné Vestenice. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenom mieste na východnom okraji obce.
Fotogaléria
Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Jana Lacková 10/2019Horné Vestenice - lurdská jaskyňa pri kostole foto © Jana Lacková 10/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 434.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 434.
[4] www.hornevestenice.sk/index.php?ids=38 (23.10.2019)
GPS
48.713032, 18.438396
48°42'46.9"N 18°26'18.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk