Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Zahorany - zvonica
Lokalita
obec Horné Zahorany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická zvonica (typ rozšírený v gemerskej oblasti) postavená v roku 1790. Opravená bola v roku 1873. Vo veži sú zvony z roku 1790, 1866 a 1909. [1] Veža na pôdoryse štvorca je zastrešená barokovou laternovou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Fasády sú v hornej časti členené nárožnými pilastrami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Horné Zahorany - zvonica foto © Ladislav Luppa 6/2021Horné Zahorany - zvonica foto © Ladislav Luppa 6/2021Horné Zahorany - zvonica foto © Ladislav Luppa 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 435.
GPS
48.461367, 20.008350
48°27'40.9"N 20°00'30.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk