Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Zahorany - zvonica
Lokalita
obec Horné Zahorany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická zvonica s barokovou laternovou baňou (typ rozšírený v gemerskej oblasti) postavená v roku 1790. Opravená bola v roku 1873. Vo veži sú zvony z roku 1790, 1866 a 1909. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 435.www.pamiatkynaslovensku.sk