Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Jatov (Trnovec nad Váhom) - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trnovec nad Váhom, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v 19. storočí. Sakrálny objekt s obdĺžnikovým pôdorysom, pristavanou sakristiou, rovným uzáverom a strešnou vežičkou. Priestor je zaklenutý valenou klenbou. Fasády sú hladké., členené termovými oknami. [1]
 

Krstiteľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia, pripevnená na stenu tepaným závesom. Barokový kalich s prelamovaným dekorom pochádza z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Horný Jatov je časť obce Trnovec nad Váhom.
Fotogaléria
Horný Jatov (Trnovec nad Váhom) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 8/2021Horný Jatov (Trnovec nad Váhom) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 8/2021Horný Jatov (Trnovec nad Váhom) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 8/2021Horný Jatov (Trnovec nad Váhom) - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 8/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 325.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 325.
GPS
48.152587, 17.961853
48°09'09.3"N 17°57'42.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk