Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Lieskov - Kostol sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horný Lieskov, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1723. Upravený bol v roku 1776. Obnovili ho v roku 1886 a 1948. Jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Výmaľba je z roku 1948. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža je krytá malou cibuľovitou strechou.
 

Hlavný oltár sv. Kríža je rokokový z čias okolo roku 1780. Uprostred stĺpovej a pilastrovej oltárnej architektúry je súsošie Kalvárie, pod krucifixom sa nachádza reliéf očistca v rokajovej kartuši. Organ je rokokový z roku 1780. [2]
 

Kostol má tri zvony. Prvý váži 161kg, druhý s hmotnosťou 75 kg a tretí zvon vážiaci 43 kg. Podľa starších občanov prvý a tretí zvon bol zakúpený občanmi v roku 1923 z milodarov nazbieraných v Amerike a v Hornom Lieskove Šimonom Barošom a Ondrejom Kardošom ml. Patrónmi prvého zvona sú sv. Cyril a Metod, patrónmi druhého zvona sú sv. Andrej, Svorad a Benedikt. [3]
 

Kostol v Hornom Lieskove je starší ako kostol v Dolnom Lieskove. Sídlom farnosti je blízka obec Slopná. Farnosť Slopná patrí medzi veľmi staré farnosti. Už v 13. storočí tam bol drevený kostolík. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Horný Lieskov - Kostol sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 8/2015Horný Lieskov - Kostol sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 8/2015Horný Lieskov - Kostol sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 8/2015Horný Lieskov - Kostol sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 8/2015Horný Lieskov - Kostol sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 437.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 437.
[3 - 4] www.lieskov.sk (5.11.2016)
Bibliografia
www.lieskov.sk
GPS
49.065747, 18.433295
49°03'56.7"N 18°25'59.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk