Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Oha j(Vráble) - prícestná socha Piety
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická socha na štvorcovom podstavci. Drevená ľudová práca z roku 1834.
Prístup
Horný Ohaj (maď. Felsőaha, historický názov Aha) je miestna časť mesta Vráble.
Bibliografia
www.vrable.skwww.pamiatkynaslovensku.sk