Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Ohaj (Vráble) - božie muky
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
Prístup
Horný Ohaj (maď. Felsőaha, historický názov Aha) je miestna časť mesta Vráble.
Bibliografia
www.vrable.skwww.pamiatkynaslovensku.sk