Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Ohaj (Vráble) - zvonica
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
Prístup
Obec je už časťou mesta Vráble.
Bibliografia
www.vrable.skwww.pamiatkynaslovensku.sk