Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Pial - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Horný Pial, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1837. Vežu k objektu dostavali v roku 1929. Ide o jednoloďový halový priestor so segmentovým uzáverom a rovným stropom. Fasáda má lizénové rámovanie. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novodobé. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 438.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 438.
Bibliografia
www.hornypial.sk
GPS
48.153602, 18.451582
48°09'13.0"N 18°27'05.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk