Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Tisovník - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Horný Tisovník, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v rokoch 1867 – 1875. [1] Sakrálny objekt vznikol na mieste starej evanjelickej drevenej modlitebni z roku 1791. [2] Bežný typ protestantskej kultovej sieňovej stavby s murovanou, samostatne stojacou zvonicou z 20. storočia. [3] Kostol má segmentový oltárny uzáver a vstavanú vežu. Fasády sú hladké, členené polkruhovými zakončenými oknami. Veža je zastrešená ihlancom.
 

Oltár je neoklasicistický, novodobý derivát typu protestantských oltárov s kazateľnicou z 19. a 20. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 438.
[2] www.hornytisovnik.eu/obec-2/historia/ (11.5.2021)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 438.
GPS
48.416089, 19.359906
48°24'57.9"N 19°21'35.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk