Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horovce - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol z roku 1627. Rozšírený o presbytérium a zbarokizovaný bol v 18. storočí. Obnovili ho koncom 19. storočia. Je to typ sieňového protestantského kostola s valenou lunetovou klenbou a malou vežičkou. Presbytérium s polkruhovým uzáverom a segmentovo zakončenými oknami, sa otvára do pôvodne renesančnej siene segmentovým triumfálnym oblúkom. Fasáda je hladká, členená opornými piliermi. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza, že na nárožiach lode pod omietkami bolo nepravé renesančné sgrafito. Nad vchodom do kostola bola doska s nápisom vzťahujúcim sa na stavbu kostola. [1] V roku 1969 boli priestory kostola rozšírené dosť zvláštnym spôsobom.
 

Vnútorné zariadenie je z 19. a 20. storočia. Neskorobarokový obraz najsvätejšej Trojice je z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Horovce - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 439.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 439.
Bibliografia
www.horovce.sk
GPS
49.045056, 18.252150
49°02'42.2"N 18°15'07.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk