Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horovce - Mauzóleum rodiny Vietoris
Lokalita
obec Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická hrobka postavená začiatkom 19. storočia. [1] Dvojpriestorový objekt so štvorcovým pôdorysom a kupolou. [2] Fasády sú členené pilastrami, termálnymi oknami a trojhranným štítom vstupného portálu. [3]
 

Mauzóleum rodiny Vietorisovcov v Horovciach dal postaviť Ladislav Vietoris st.. Rod Vietorisovcov prišiel do Horoviec po odkúpení majetkov Madočányovcov, pričom v 19. storočí boli významnou rodinou v Trenčianskej stolici, kde jej príslušníci získali najvyššie stoličné i vládnuce funkcie. (Ladislav Vietoris sa v roku 1848 stal komisárom viedenskej vlády pre Trenčiansku stolicu.) [4]
 

Hlavná vstupná fasáda mauzólea je orientovaná na juhovýchod k poľnej ceste lemovanej stromovou alejou a napájajúcej sa na prístupovú cestu k areálu kostola. Predstavuje malú sepulkrálnu architektúru postavenú v klasicistickom slohu s uplatnením antikizujúcich architektonických prvkov. Hlavný priestor hrobky prekrýva nízka stanová strecha, jej predsieň malá štvorboká kupola flankovaná štvoricou kamenných obeliskov. Pôdorys a dispozícia stavby, vertikálne a horizontálne konštrukcie i celá hmota tehlovej stavby, klenba, kupola s obeliskami, členenie fasád a paládiovské okná, edikuly pre sochy, vstupná edikula s tympanónom, pôvodné kovania na okenných a dverných výplniach, ozdobné kované okenné mreže, dverná výplň, prezentujú repertoár hodnotných antikizujúcich architektonických prvkov a cenných umelecko–remeselných prvkov, ktoré zároveň dokumentujú charakter architektúry začiatku 19. storočia na Slovensku. [5]
 

Rodinná hrobka predstavuje hmotný doklad kultúrneho vývoja v obci a jej širšom okolí v období 19. storočia. Zároveň dokumentuje donátorské aktivity rodu Vietoris v lokalite. [6]
 

V roku 2017 bolo mauzóleum vyhlásené za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Od roku 2017 vlastník nehnuteľnosti – Obec Horovce postupne realizovala komplexnú obnovu na základe rozhodnutia o zámere obnovy. V prvej etape bol obnovený krov a strešná krytina, ktoré boli poškodené padnutým stromom. Starú plechovú krytinu nahradila nová titánzinková krytina. V ďalších etapách boli v roku 2018 obnovené všetky okenné a dverné výplne a ich ozdobné kovania a v roku 2019 realizovaná obnova fasád mauzólea a všetkých poškodených architektonických prvkov. Poslednou etapou obnovy bude obnova interiéru kultúrnej pamiatky, všetkých poškodených architektonických prvkov a interiérovej výmaľby. Po komplexnej obnove plánuje obec zriadiť v priestoroch mauzólea múzeum rodiny Vietorisovcov. Jeho okolie bude slúžiť ako pietne miesto a zároveň oddychová zóna. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav mauzólea je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Je situované v extraviláne obce, na úpätí vŕšku Hôrka, na ktorom sa nachádza rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice s areálom. [9]
Poznámky
[1] RUŽÔŇOVÁ, Mária: Hrobka Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov „vstala z popopla“. 10. septembra 2020 www.pamiatky.sk/sk/page/hrobka-vietorisovcov-v-obci-horovce-okres-puchov-vstala-z-popola (7.4.2021)
[2] www.pamiatky.sk (7.4.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 439.
[4 - 9] RUŽÔŇOVÁ, Mária: Hrobka Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov „vstala z popopla“. 10. septembra 2020 www.pamiatky.sk/sk/page/hrobka-vietorisovcov-v-obci-horovce-okres-puchov-vstala-z-popola (7.4.2021)
Bibliografia
www.horovce.sk
GPS
49.044601, 18.252389
49°02'40.6"N 18°15'08.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk