Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horovce - Prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v roku 1797. Malý murovaný otvorený objekt, ktorý má polkruhom zakončenú širokú niku s barokovou kamennou sochou svätca z druhej polovice 18. storočia. [1] Po stranách niky sú nárožné pilastre.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Vsadená je do ohradného múru parku kaštieľa. Stojí na rázcestí.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (30.5.2021)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 439.
Bibliografia
www.horovce.sk
GPS
49.048533, 18.258994
49°02'54.7"N 18°15'32.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk