Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hostišovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hostišovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1793 v tradícii tolerančných chrámov bez veže. Renovovaný bol v roku 1908 a 1934. Sieňová stavba so segmentovým oltárnym uzáverom, zaklenutým lunetovou klenbou. V ostatných priestoroch sú české placky so štukovými barokovými ornamentmi. Z troch strán lode je drevená protestantská empora, bohato zdobená neskorobarokovou ornamentikou, z polovice 18. storočia. Na štítovom priečelí je pilastrové členenie a malá vstupná predsieň. [1]
 

Oltár je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia s ústredným obrazom a bočnými sochami sv. Petra a Pavla apoštolov v stĺpovej architektúre. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia, na rečništi a baldachýne je rezbársky akant s kvetinovými úponkami. Organ s rokokovou ornamentikou je z rokov 1760 – 1780. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza klasicistický tepaný kalich z roku 1809, obradovú škatuľu, klasicistickú, z tepanej medi, zo začiatku 19. storočia, bohoslužobné krčahy, fajansové, jeden z roku 1858, druhý bez letopočtu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 441.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 441 - 442.
GPS
48.496903, 20.115182
48°29'48.9"N 20°06'54.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk